Als op het strand

 

Strandlopertje met je blik naar zee
Alsof je al afscheid hebt genomen
van je familie die staat te dromen
of te rusten. Ze gaan nog niet mee

Zien zich weerspiegeld in ’t natte zand,
turen naar hun getrippelde sporen
die door het water weer gaan verloren
De zee zorgt voor een maagdelijk strand

Zoals de wiss’ling van eb en vloed  
zich in ‘t oneindige blijft herhalen
Blijven ook wij afwisselend dwalen 

zoekend te leven in kwaad en goed
Blijven ook wij oneindig herhalen:
Het leven is dikwijls bitterzoet