Liefde in meer talen

 

All over the world
The black birds are loving
All over the world
Are the black birds falling in love
All over the world
There’s a mighty heavy feeling
Love you, liebe dich, je ’t aime
‘k Hou van jou, m’n koppie k(r)auw

Oeral op ’e wrâld
Fiele minsken leafde
Oeral op ’e wrâld
Binne minsken fereale op elkoar
Oeral op ’e wrâld
Is in bjusterbaarlik fielen
Love jou, liebe dich, je ’t aime
‘k Hou van jou, ik hâld fan dij.