Hartsgeheim


Hartsgeheim

Ieder hart
heeft zijn geheimen
Zelfs het eigen hart
weet dat soms niet
Zo diep
onpeilbaar diep verborgen
Dat het nooit
(nee nooit)
het daglicht ziet…