VRIEND

Ik heb een vriend
In mijn kindertijd leerde ik
hem al kennen

Mijn vriend
Vooral op de fiets
Mijn veredeld dagboek
aan wie ik alles kan
vertellen

Hij zwijgt in alle talen
Kilometers lang
laat hij me zelf
mijn antwoord vinden 

Zijn zwijgzaamheid
zet mij op scherp
Pas dan ontstaat discussie
 

Het gaat er hard aan toe
Totdat het licht wordt
in de nacht
 

Ik heb een vriend 

Waar hij woont?
Totdat mijn licht zal zijn gedoofd
uitsluitend in mijn
hoofd