VOOR WIE

Voor wie dit jaar
niet heeft gebracht
wat werd verwacht,
gehoopt misschien

Voor wie de toekomst
zorgelijk lijkt
onzeker zelfs misschien

Voor wie de tijd
lijkt stil te staan
wens ik veel moed
en kracht
om door te gaan...